سپورټسیاستپښتونخواځانګړې مطالب

غزني کي ځوانانو د بې کارۍ له وجهي پبجي ګېم ته مخه کړې.

ﻏﺰﻧی ﺩ ﻫېﻮﺍﺩ ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ ﺯﻭﻥ ﮐي ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻭﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺩی، ﭼي خلک یې د نا امنۍ ﺗﺮڅﻨګ له ﺳﺨﺘي ﺑې ﮐﺎﺭۍ ﺳﺮټﮑﻮي.
د دې ولایت ګڼ ﺷﻤېﺮ ځﻮﺍﻧﺎﻥ د بې کارۍ له امله ﭘﻪ ﭘبﺠي ګېﻢ روږدي سوې ﺩﻱ.
پبجي ګېم پۀ دې وروستیو کې ﻧﻮﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻪ ﺭاغلی ﺍﻭ خورا ګرم بازار ﻟﺮﻱ، ﭼي د ﺍﻧټﺮﻧېټ پر مټ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐېږﻱ ﺍﻭ ﺯﻳﺎﺕ ﺷﻤېﺮ ځﻮﺍﻧﺎﻥ ﻟﻪ ﺳﻬﺎﺭﻩ، د شپې تر ﻧﺎﻭﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﺩې ګېﻢ بوخت ﻭﻱ.

د دوی په خبره ﭼي د ډېرې ﺑې ﮐﺎﺭۍ له امله ﻳې ﺩې ﺟﻨګﻲ ګېﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړې ﺩﻩ. ﺩ ﻏﺰﻧﻲ ﻭﻻﻳﺖ ﻳﻮ ﺗﻦ ﺍﻭﺳېﺪﻭﻧﮑﯽ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻴﺮ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ، چي ياد ګېم کاروي پيوستون راډيو سره په خبرو کي وويل: دا ګېم په دې خاطر کار وم، چي بې کاري ده بوختيا نسته او ﻣﻠګﺮﻭ مې ﺩې ګېﻢ ﺗﻪ وهڅولم.
ﻧﻮﻣﻮړی زياته کړه:
ﭘبجې ﻳﻮ ﺩﺍﺳې ګېﻢ دی، ﭼي ﻟﮑﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺩ ﺟﻨګ په ﻣﻴﺪﺍﻥ ﮐې ﭼي ﺟﻨګېږې د ده په خبره، ﭼي ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ګېﻢ ﮐې ﺩ ﺩښﻤﻦ ﻟﻪ ﺧﻮﺍ ﻭﯾﺸﺘﻞ ﮐېږﻡ، ﻧﻮ ﺳﺨﺖ په غوسه ﮐېږﻡ. ﺍﻭ ﺣﺘﺄ ﺩﺍﺳې ﺷﭙﻪ ﺭﺍﻏﻠې ﭼې ﺗﺮ ﺳﻬﺎﺭﻩ ﻣې هم ﺧﻮﺏ ﻧﻪ ﺩﯼ ﮐړﯼ.
په همدې ﺣﺎﻝ ﮐې ﺩ ﻏﺰﻧي ﻭﻻﯾﺖ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻦ ﺍﻭﺳېﺪﻭﻧﮑﯽ ﺍﺣﻤﺪﺍﻟﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧي ﻭﺍﻳي: ﺯﻩ ﭘﻪ پبجي ګېم ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐي 6 یا 7 جي بي ﺍﻧﺘﺮﻧېټ کاروم، ﻧﻮﻣﻮړﻱ پيوستون راډيو ﺗﻪ ﻭﻭﯾﻞ: پبجي ګېﻢ ﻣي ﭘﻪ ﺩې ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐړ،
ﭼې بوختيا مې نه درلوده او ﻣﮑﺘﺒﻮﻧﻪ
ﺑﻨﺪ ﻭو. ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﺯﯾﺎﺕ سﻮ
همدا راز نوموړي زیاته کړه، ﭼې ﭘﻪ ﺩې ګېﻢ ښﻪ ﻭﺧﺖ ﺗېﺮﯾږي ﭘﻪ ﻫمدې ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩې ګېﻢ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړﻩ.
دا چې ياد جنګي ګېمونه په راتلونکي کې په دغو ځوانانو څومره اغیزه کوي، د ﺍﺭﻭﺍﭘﻮهنې ډﺍﮐټر ﻣﺤﻤﺪ همايون ﻭﺍﻳي: ﻫﻐﻪ ځﻮﺍﻧﺎﻥ ﭼي ﭘﻪ ﺩﻏﻪ ګېﻢ ﺍﺧﺘﻪ ﺩﻱ، ﺩﺍ ځﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩ ﺩې ﺟﻨګﻲ ﻟﻮﺑﻮ ﺗﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻻﻧﺪې ﺭﺍځﻲ ﺍﻭ ﺟﻨګﻲ ډﻟې ﺑﻴﺎ ﮐﻮﻻی سﻲ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧۍ ﺳﺮﻩ ﺩﻏﻪ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺧﻠﭙﻮ ﻟﻴﮑﻮ ﮐې ﺟﺬﺏ ﮐړﻱ. ډاکتر همایون پيوستون راډيو سره په ﺧﺒﺮﻭ کي زیاته کړه ﺑﻞ ﺯﯾﺎﻥ ﻳې ﺩﻭﺧﺖ ﺿﺎﻳﻊ ﺩﻩ، ﭼي ځﻮاﻧﺎﻥ ﭘه ﺩې ﻭﺧﺖ ﺗېﺮﻭﻱ ﺍﻭ ﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﮐړﻭ څﺨﻪ ﻳې ﻟﺮي ﺳﺎﺗﻲ ﺍﻭ ﻭﺭﻭ ﻭﺭﻭ ﻳې ﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﮐړﻭ ﺳﺮﻩ لېوالتيا ﮐﻤېږﻱ ﺍﻭ ﺩ ﻭړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﻫﻢ ﺩﮐﻤﺰﻭﺭﺗيﺎ ﺍﺣﺴﺎس ﮐﻮﻱ.
ښاغلی همايون وايي: د شخصیت له نظره دوی په راتلونکي کې ډارن او وېریدونکي انسانان پاتې کیږي. او یا وژونکي او قاتلان ترې جوړېږي داسې یو شخصیت زموږ د ټولنې لپاره په دواړو حالاتو کي منفي اغېز دی.
ﺩ ﯾﺎﺩﻭﻧې ﻭړ ﺩﻩ، ﭼې ﺩﺍ ګېﻢ ﻧﻪ ﻳﻮﺍځې ﭘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮐي ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﯿږې، ﺑﻠﮑې ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐې ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺩې ګېﻢ اخته ﺩﻱ، ﺧﻮ ﭘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮐې ټﻮﻝ ﻫﻐﻪ ځﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﻏﻪ ګېﻢ ﮐﺎﺭﻭي، ﭼې زده کوونکي ﯾﺎ زده کړيالان وي.
راپور: محمد عارف رپاند

ورته لیکنی

Back to top button
Close
Close